Slatina

Slatina

Maršala Tita 206, Opatija

Info

12:00-24:00


Posti all'interno

50


Posti all'aperto

80


Tel

+385 51 271 949